Кыргыстандын базар экономикасына өтүшү – азыркыга чейин уланып жаткан процесс. Бирдиктүү салык декларациясын киргизүү жана бизнести ачуу процессин кыскартуу менен реформалардын жүрүп жатышына карабастан, жалпы ишкерлик шартты жакшыртуу акырын жана бирдей эмес өтүп жатат. Базардын ачыктыгын сактоого болгон чаралар жетиштүү эмес болуп келет.

Акыркы жылдары саясий башаламандык саясатка туруксуздук жана белгисиздикти алып келгени менен экономикалык өнүгүүнү да токтотуп жатат. Терең институционалдык реформаларды жасоого саясий эрк жок болуп келет. Экономикалык эркиндиктин түпкү тамыры күчсүз. Жеке менчике болгон укук ишенимдүү эмес, баардык жерде паракорлук күчөгөн.

NO COMMENTS

Leave a Reply